Siirry pääsisältöön

Lehtisensaari

Kuvassa Lehtisensaaressa sijaitsevan Ristniemen tilan pihapiiri.

Ristniemen tila on hyvin kunnossa pidetty arvokas perinnetila.

Luonto

Lehtisensaari tarjoaa luontoharrastajalle mielenkiintoista nähtävää. Saaren aarnialue on lähes luonnontilaisesti kehittynyttä sekametsää, joka on rauhoitettu luonnonsuojelulailla.

Eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen kuuluva puulajisuhteiltaan monipuolinen vanha sekametsä Lehtisensaaren itäosassa. Vallitseva metsätyyppi mustikkatyyppi-lehtomainen mustikkatyyppi. Metsä kehittynyt lähes luonnontilaisesti. Alueen itäosa pääosin mänty- ja koivuvaltaista vanhaa sekametsää. Suurimmat puut 40-50 cm halkaisijaltaan. Keloja ja pökkelöitä siellä täällä. Paikoin joitakin maapuita. Puulajistoon kuuluu myös joitakin haapoja ja tervaleppiä. Kuusikoituminen alkuvaiheessa. Alueen länsiosassa metsä havupuuvaltaisempaa, paikoin jättikuusia ja mäntyjä. Myös vanhoja lehtipuita keloja, pökkelöitä ja maapuita siellä täällä.

Tanelinvuori puolestaan kuuluu luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaisiin kallioalueisiin.

Vaaramainen, korkea mäki Kuolimon Lehtisensaaressa. Kalliopaljastumat ja -kasvillisuus niukkoja, mutta vaaramaisemana edustava. Rinteillä eriasteista kaskiviljelyn jälkeistä sukkessiota. Erottuu pohjoisen ja idän suunnilta Kuolimolta erinomaisesti, lännestä kohtalaisesti, etelässä hiipuu vähittäisesti ympäristöönsä. Samoin rajautuminen etelän suuntaan on epämääräistä. Tiheä puusto estää pääasiassa kauniita näköaloja Kuolimolle. Metsien tila on hyvin vaihteleva: laella on nuorta kuusikkoa ja taimikkoa, länsirinne harmaalepikkoa, itärinteet sekametsää. Vuoren pohjatason Kuolimojärvi on hyvin kirkasvetinen ja karurantainen. Ympäristön metsät ovat talousmetsiä, joita on hoidettu paikoin hyvin pienipiirteisesti ja huolellisesti. Etelärinteen viljelykset pääasiassa metsittyneet.