Siirry pääsisältöön

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut huolehtii:

  • sivistyslautakunnan asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta
  • kunnan hyvinvointipalveluiden koordinoinnista kunnan hyvinvoinnin edistämiseksi
  • koulutuksen järjestämisestä
  • varhaiskasvatuksesta
  • kirjastopalveluista
  • kulttuuripalveluista
  • liikunta- ja vapaa-aikapalveluista
  • nuorisopalveluista
  • kansalaisopiston toiminnasta

Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen, p. 040 627 7001

Henkilöstö

Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen, p. 040 627 7001
Hyvinvointiasiantuntija Kristiina Pihlajamäki, p. 040 169 0205
Palvelusihteeri Ilkka Valassaari, p. 040 713 1875

Europaeuksen koulu ja lukio,
rehtori Petri Kyyrä, p. 040 631 4441
Heituinlahden koulu,
koulunjohtaja Heli Tuovinen, p. 040 637 4249

Päiväkodin johtaja Reetta Juopperi, p. 040 713 1934

Kulttuurisihteeri Helena Hjerppe, p. 040 500 1853

Nuorisotyö Kai Wahlroos p. 0400 657 411

Etsivä nuorisotyö Hanna Merisalo-Puonti p.  040 7152 536

Rehtori Tea Loisa, p. 040 713 1870

Liikuntatoimenohjaaja Teemu Lepistö p. 040 6313 372

Kirjastotoimenjohtaja Tiina Toivanen, p. 040 713 1885