Siirry pääsisältöön
Kuvassa lapsien kädet yhdessä.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa

Jokaisen lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen on yksilöllistä. Toisinaan lapsen kehityksessä ilmenee piirteitä, joiden vuoksi hän tarvitsee tukea kehitykseensä. Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana ovat vanhempien ja kasvatushenkilöstön yhteiset havainnot tai jo aiemmin todettu tuen tarve.

Savitaipaleella lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Toisinaan lapsen kehityksessä ilmenee piirteitä, joiden vuoksi hän tarvitsee tukea kehitykseensä. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti-, esiopetus- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsen tuen tarpeen määrittely ja tuen järjestäminen sisällytetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, jota arvioidaan säännöllisesti.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija ja hän ohjaa ja neuvoo varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja vanhempien lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. Lisäksi hän mm. vetää lapsille pienryhmiä ja toimii suunnitelmallisesti yhdessä ryhmän kasvatushenkilöstön kanssa.

Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö lapsen, huoltajan ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa on erittäin tärkeää.

Esiopetuksen erityisopettaja