Siirry pääsisältöön
Luokan säännöt taululla viireissä.

Perusopetus ja lukio

Koulutus Savitaipaleella

Savitaipaleella on kaksi peruskoulua: perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 opetusta antava koulukokonaisuus, Europaeuksen koulu, Savitaipaleen koulukeskuksessa kirkonkylällä sekä haja-asutusalueella toimiva vuosiluokat 0-6 kattava kyläkoulu Heituinlahdessa. Toisen asteen oppilaitoksena Savitaipaleella toimii Savitaipaleen lukio, joka sijaitsee koulukeskuksessa. Lukion yhteydessä toimii aikuislukiolinja.

Perusasteen ja lukion oppilaita Savitaipaleella on yhteensä noin 350. Opettajia ja muuta henkilökuntaa on yhteensä noin 50.

Koulut noudattavat opetuksessaan valtakunnallisia opetussuunnitelmia ja osallistuvat aktiivisesti erilaisiin valtakunnallisiin ja paikallisiin sekä kansainvälisiin opetuksen kehittämishankkeisiin.  Koulujen vahvuutena on niiden sijainti luonnonläheisessä ympäristössä, joka tarjoaa mahdollisuuden monenlaiseen oppimiseen koulun ja luokan seinien ulkopuolella ympäröivän luonnon ja liikuntapaikkojen mahdollisuuksia hyödyntäen.

Europaeuksen koulussa järjestetään ohjattua kerhotoimintaa oppilaille koulupäivän yhteydessä. Toiminta kuuluu Suomen harrastamisen malli -hankkeeseen. Lisäksi koulussa järjestetään ohjattua harrastustoimintaa pitkillä välitunneilla oppilaiden toiveiden mukaisesti.

Perusopetuksen ja lukion yhteystiedot

Koulukeskus
Koulutie 7, 54800 Savitaipale

Rehtori
Petri Kyyrä  
puh. 040 631 4441
petri.kyyra@savitaipale.fi

Kanslia 
puh. 040 713 1887