Siirry pääsisältöön
Luokan säännöt taululla viireissä.

Perusopetus ja lukio

Koulutus Savitaipaleella

Savitaipaleella on kaksi peruskoulua: perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 opetusta antava koulukokonaisuus, Europaeuksen koulu, Savitaipaleen koulukeskuksessa kirkonkylällä sekä haja-asutusalueella toimiva vuosiluokat 0-6 kattava kyläkoulu Heituinlahdessa. Toisen asteen oppilaitoksena Savitaipaleella toimii Savitaipaleen lukio, joka sijaitsee koulukeskuksessa. Lukion yhteydessä toimii aikuislukiolinja.

Perusasteen ja lukion oppilaita Savitaipaleella on yhteensä noin 350. Opettajia ja muuta henkilökuntaa on yhteensä noin 50.

Koulut noudattavat opetuksessaan valtakunnallisia opetussuunnitelmia ja osallistuvat aktiivisesti erilaisiin valtakunnallisiin ja paikallisiin sekä kansainvälisiin opetuksen kehittämishankkeisiin.  Koulujen vahvuutena on niiden sijainti luonnonläheisessä ympäristössä, joka tarjoaa mahdollisuuden monenlaiseen oppimiseen koulun ja luokan seinien ulkopuolella ympäröivän luonnon ja liikuntapaikkojen mahdollisuuksia hyödyntäen.

Europaeuksen koulussa järjestetään ohjattua kerhotoimintaa oppilaille koulupäivän yhteydessä. Toiminta kuuluu Suomen harrastamisen malli -hankkeeseen. Lisäksi koulussa järjestetään ohjattua harrastustoimintaa pitkillä välitunneilla oppilaiden toiveiden mukaisesti.

 

Liikkuva koulu-hanke

Europaeuksen koulu on ollut mukana pilottikouluna Liikkuva koulu -hankkeessa alusta saakka vuodesta 2010 lähtien. Koulupäivän rakennetta muutettiin niin, että voitiin mahdollistaa yksi pitkä 30 minuutin toimintavälitunti. Tuolloin alettiin aktivoida oppilaiden välitunnin vietto niin ulkopihoilla kuin liikuntahallin salissa. Liikettä tuotiin myös oppitunneille. Vuonna 2014 Europaeuksen koulu sai Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen Liikkuva koulu -palkinnon 200 hankkeessa mukana olevan koulun joukosta.  Koulussa toimii liikuntatiimi. Koululiikunnanohjaaja Kaisa Leppänen on toiminut vuodesta 2017 välkkäriliikuttajien ohjaajana, kerhonohjaajana sekä kunnan liikuntaneuvojana ja PT:nä. Liikunnallisuutta  toteutetaan edelleen Europaeuksen koulussa ja Savitaipaleen lukiossa toiminnallisuutena koko koulupäivän aikana eri aineiden oppitunneilla, välituntiliikunnassa ja liikunnan tunneilla. Koulun pihalla on kunnan koko ikäväestölle suunniteltu lähiliikuntapaikka. Liikuntahallit, maastot ja pihat mahdollistavat erittäin monipuolisen liikkumisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Koululla on välinelainaamo, josta voi lainata suksia, luistimia sekä polkupyöriä kypärineen koulupäivän aikana.

 

Perusopetuksen ja lukion yhteystiedot

Koulukeskus
Koulutie 7, 54800 Savitaipale

Rehtori
Petri Kyyrä  
puh. 040 631 4441
petri.kyyra@savitaipale.fi

Kanslia 
puh. 040 713 1887