Siirry pääsisältöön
Palvelu

Ilmoitus elintarviketoiminnasta

Myös toiminnan olennaisesta muutoksesta tai lopettamisesta on ilmoitettava.

Lappeenrannassa, Lemillä, Luumäellä, Taipalsaarella ja Savitaipaleella ilmoitus tehdään Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen. Ilmoitus käsitellään elintarvikevalvonnassa ja toimijalle lähetetään todistus ilmoituksen käsittelystä.

Ammattimaisesta elintarvikealan toiminnasta pitää tehdä ilmoitus.

Ilmoitus tulee tehdä mistä tahansa sisä- tai ulkotilasta tai sen osasta, jossa myytäviä elintarvikkeita

 • säilytetään
 • kuljetetaan
 • kaupataan
 • tarjoillaan
 • käsitellään.

Ilmoitus tulee tehdä

 • elintarvikehuoneistosta kuten ravintolosta, kaupasta tai leipomosta
 • elintarvikkeiden kuljettamisesta
 • liikkuvasta elintarvikehuoneistosta kuten elintavikkeiden myyntiautosta
 • virtuaalihuoneistosta kuten elitarvikkeiden nettimyynnistä.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä elintarvikkeiden alkutuotannosta. Jos taas elintarvikehuoneistossa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, tulee huoneistolle hakea hyväksyntää laitokseksi.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Kun toimija vaihtuu, edellinen toimija tekee lopetusilmoituksen toiminnastaan ja uusi toimija aloitusilmoituksen.

Toiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että elintarviketoiminta täyttää elintarvikelain vaatimukset. Elintarviketoiminta ei esimerikiksi saa aiheuttaa vaaraa terveydelle.

Toiminnan aloittamisen lisäksi toimijan tulee tehdä ilmoitus viranomaiselle, jos

 • toiminta muuttuu
 • toiminta keskeytyy
 • toiminta päättyy
 • toimija vaihtuu.

Jos toimija on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja toimii tilapäisesti Suomessa, ei toimijan tarvitse tehdä ilmoitusta Suomeen, jos se on ilmoittanut elintarviketoiminnasta jo kotimaassaan. Tilapäiseksi toiminnaksi katsotaan alle puolen vuoden toiminta vuodessa.

Toimintaohjeet

Sähköistä palvelua käyttämällä näet palvelussa aina myös yrityksesi ajantasaiset rekisteröintitiedot.

Voit tehdä ilmoituksen myös kirjallisena sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Pyydä ilmoituslomake terveystarkastajalta. Täytetty lomake toimitetaan Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamoon.

Tee ilmoitus Ruokaviraston sähköisessä ilppa-ilmoituspalvelussa.

Voit tehdä ilmoituksen myös kirjallisena sijaintikunnan asioista vastaavalle elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Kirjaa tällöin ilmoitukseen

 • yrityksesi nimi ja yhteystiedot sekä kotikuntasi silloin, kun sinulla on liikkuva elintarvikehuoneisto tai virtuaalihuoneisto
 • yrityksesi Y-tunnus tai jos sitä ei ole, henkilötunnuksesi
 • elintarvikehuoneistosi tai virtuaalihuoneistosi nimi ja yhteystiedot
 • elintarvikehuoneiston käyntiosoite ja kunta, jollei kyseessä ole liikkuva elintarvikehuoneisto
 • harjoitettava toiminta ja sen arvioitu laajuus
 • toiminnan arvioitu aloittamisajankohta
 • kuvaus omavalvonnasta.

Viranomainen ilmoittaa sinulle, kun se on tallentanut ilmoituksesi tiedot rekisteriinsä.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Ilmoituksen käsittelystä peritään Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Määräaika

Ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

Tee ilmoitus viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai mahdollisia muutoksia.

Käsittelyaika

Kunnan valvontaviranomainen antaa todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta ja tekee ensimmäisen tarkastuksen 1–6 kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta. Toiminnan voi aloittaa, vaikka käsittely olisi kesken.

Toiminnan voi aloittaa, vaikka ilmoituksen käsittely olisi kesken.

Voimassaoloaika

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Elintarvikelaki 297/2021

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210297

Elintarvikelaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210297