Siirry pääsisältöön
Palvelu

Perusopetus

Savitaipaleen kunnassa toimii kaksi perusopetusta antavaa koulua. Savitaipaleen koulukeskuksessa toimivassa Europaeuksen koulussa opiskellaan vuosiluokilla 1-9. Heituinlahden kyläkoulussa järjestetään opetusta vuosiluokille 1-6.

Asioi tästä

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628