Siirry pääsisältöön

Wirma yrityspalvelut

Savitaipaleen kunta on tehnyt sopimuksen Lappeenrannan kaupungin yrityspalveluyksikkö Wirma yrityspalveluiden kanssa

Lappeenrannan kaupungin yrityspalveluyksikkö Wirma yrityspalvelut (jäljempänä Wirma) auttaa yrittäjiksi aikovia yrityksen perustamisessa sekä yritystoiminnan kehittämisessä, kasvussa ja kansainvälistymisessä. Wirman palveluihin kuuluvat yrityksen perustamisneuvonta, toimivien yritysten neuvonta, omistajanvaihdospalvelu sekä sijoittumispalvelut. Wirma tuottaa palveluita Lappeenrannan kaupungin alueella toimiville yrityksille ja yrittäjiksi aikoville maksutta. Sopimus Wirman kanssa tulee voimaan 1.3.2024.

Savitaipaleen kunta ja Lappeenrannan kaupunki ovat neuvotelleet savitaipalelaisille yrittäjiksi aikoville ja yrityksille tuotettavista seuraavista yrityspalveluista:

Neuvontapalvelu: Palvelu sisältää aloittavien yritysten neuvonnan sekä toimivien yritysten neuvonnan sekä kunnan uusien perustettujen yritysten tapaamisen kerran vuodessa. Yritysneuvontapalvelun yhteydessä kartoitetaan myös asiakkaan halukkuutta osallistua hanketoimintoihin. Yritysneuvonnan tavoitteena on selvittää yrittäjäksi aikovan tai yritystoimintaa harjoittavan yrityksen liiketoiminnalliset tarpeet mahdollisimman kattavasti sekä 
edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Tarpeista tehdään päätelmät kehittämistarpeista sekä ehdotukset jatkotoimenpiteiksi sekä ohjataan 
tarvittaessa Uusyrityskeskuksen asiantuntijaverkoston asiantuntijoille jatkotoimenpiteiden toteuttamiseksi. Asiantuntijaverkoston jäsenet ovat 
sitoutuneet tarjoamaan Wirman kautta tulleille tämän sopimuksen asiakkaille maksuttomasti ensimmäisen, minimissään 45 minuutin kestävän 
palvelukokonaisuuden. Asiantuntijaverkosto on kuvattu sivulla Asiantuntijaverkosto. Lisäksi tämän sopimuksen
asiakkaita ohjataan tarvittaessa hyödyntämään myös julkisia palveluita, verkostoja tai muita yksityisiä palvelutarjoajia. 

Aloittavien yrittäjien verkottumistapahtuma: Wirma ja Savitaipaleen kunta yhdessä kutsuvat alkuvuodesta edellisen vuoden savitaipalelaiset yritysten perustajat ja yrityspalveluiden sidosryhmät verkottumaan.

Wirman järjestämät yleiset tapahtumat: savitaipalelaiset yritykset voivat osallistua Wirman koulutuksiin ja tapahtumiin maksutta.

Wirma yrityspalvelut