Siirry pääsisältöön

Sidonnaisuusrekisteri

Savitaipaleen kunta

Kuntalaki 84§: "kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta."Nimi
Kyösti Kylliäinen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
kunnanvaltuuston jäsen, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, kiinteistötoimitusten uskottu mies

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

EKSOTE valt varaj


Merkittävä varallisuus
Metsäyhtymä Kylliäinen Kyösti ja Samuel 3/4
Vapaa-ajan kiinteistö 1/2

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Hämäläisen-Tornion kyläyhdistys ry hall varapjNimi
Juhani Kylliäinen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Ei ole

Merkittävä varallisuus
Ei ole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Ei oleNimi
Janne Hölsä

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)


Merkittävä varallisuus
Metsä- maatalousmaata kunnassa.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Eksoten hallituksen varajäsen. Sairaalaparkki Oy:n hallituksen jäsenNimi
Maiju Hölsä

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)


Merkittävä varallisuus
Vähäinen määrä maa- ja metsäomaisuutta Karhulan kylässä.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Nimi
Anu Valsi

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen lisäksi Savitaipaleen Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja.Kiinteistötoimitusten uskottu henkilö.

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Kaihtulan Martat ry:n sihteeri ja hallituksen jäsen.Anun Siivous ja Kotiapu, yksityinen elinkeinonharjoittaja.

Merkittävä varallisuus
Puolisoni Pertti Valsi omistaa Kesämökin

sekä tontin Kaukheimosen rannalla.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Etela-Karjalan maakuntavaltuuston jasen.Nimi
Kari Kotirinta

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanvaltuutettu. 2. vpj

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
SIRPEKA Oy, konsultointi, hallituksen jäsen


Merkittävä varallisuus
Rivitalo-osake

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Paimensaaren asukasyhdistys ry, puheenjohtaja
Savitaipaleen Vanhaintuki ry, puheenjohtaja
Pro Kuolimo ry, puheenjohtaja
Savitaipaleen aurinkosähkö ry, puheenjohtajaNimi
Mirka Kotila

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Teknisen lautakunnan jäsen, Leader Länsi-Saimaan hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
ei ole

Merkittävä varallisuus
Puolukkapolku 8 kiinteistön osaomistus (½)

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
ei oleNimi
Jyrki Keränen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Varajäsen valtuustossa

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
OyAb Gröna Kotten, av-ala, toim.joht.

Merkittävä varallisuus


Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Ala-Kuolimon yhteisten vesialueiden osakaskunnan pj.Nimi
Juhana Liimatainen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanvaltuusto, (jäsen), tekninen lautakunta (puheenjohtaja)

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
ei

Merkittävä varallisuus
Erillispientalo Pöntylä, kesäasunto ym. Karhula, Maanomistusta pienvesistöjen rantakaava-alueella tai vaikutuspiirissä (Pöntylä, Karhula, Säänjärvi)
Kiint Oy Torinkulma, osakas
Kiint Oy Savitaipaleen Hiienmäenrinne, osakas
As. Oy Savitaipaleen Ahvenlampi, osakas
As.Oy Savitaipaleen Säästölä, osakas

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Savitaipaleen osuuspankki, hallintoneuvoston pj, nimitysvaliokunnan pjNimi
Pekka Ässämäki

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanvaltuutettu. Tekninen Lautakunta vpj. Kunnnan hallituksen varajäsen, Eksote valtuuston jäsen.

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)


Merkittävä varallisuus
Omakotitalo.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Nimi
Airi Nikkilä

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
kunnanhallituksen varajäsen, kunnanvaltuutettu, sivistyslautakunnan vpj, pelastusltk. hall jäsen Lpr.

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)


Merkittävä varallisuus
ei ole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Nuorison Tuki ry:n hallituksen jäsen, Havon talousalueen kyläyhdistys, sihteeri rahastonhoitaja Savitaipaleen sydänyhdistys ry pj. Saimaan kuitu hallituksen jäsen.Nimi
Liisa Kilpi

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
kunnanhallitus,kunnanvaltuusto, maa-asioiden uskottumies

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
ei

Merkittävä varallisuus
ei

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
työnantaja EKSOTENimi
Rauno Nikkilä

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Varavaltuutettu, Tekla pj:n varahenkilö.

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Savitaipaleen Osuuspankin edustajiston jäsen

Merkittävä varallisuus
Ei ole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Pieni maatila, saarimökkiNimi
Kari Immonen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Tekninen lautakunta ja uskottu mies

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Ei ole

Merkittävä varallisuus
Omakotitalo 426-5-197. Omistusosuus 50%.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Lions Club, Savitaipale, jäsen.Nimi
Tuula Kauppi

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanvaltuuston jäsen, kunnanhallituksen jäsen, yhteistyötoimikunnan edustaja, kiinteistötoimitusten uskottu.

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Ei

Merkittävä varallisuus
Vanha omakotitalo Välijoella

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Eksoten valtuuston varajäsenNimi
Jari Lantta

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, kunnanvaltuutettu.

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
-

Merkittävä varallisuus
Maa-metsätila Savitaipaleen kunnan Valkolanmäen kylässä (Hämäläisen kylä) Tervaniemi 3:35,ja Holma 3:41,Yhteispinta-ala noin. 40 ha.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Etelä-Karjalan hyvinvointialueen varavaltuutettu.
MHY Mänty-Saimaa, metsänhoito-, hakkuu- ja puukauppapalvelut, valtuuston jäsen.
Etelä-Karjalan osakesäästäjien hallituksen jäsen ja sihteeri.
Etelä-Karjalan Agrologien hallituksen jäsen.
Metsäliitto Osuuskunta, metsäteollisuus, piiritoimikunnan jäsen 1.7.2019-

Nimi
Jouko Koskinen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanvaltuuston puh.joht

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
- Etelä-Karjalan Osuuskauppa, hallintoneuvoston jäsen


Merkittävä varallisuus
2kpl omakotitaloja

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
LC-Savitaipale rahastonhoitaja.Nimi
Jorma Kuisma

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Rakennustarkastaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Ei ole

Merkittävä varallisuus
Ei ole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Ei oleNimi
Jukka Vuorinen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Valtuutettu, kunnanhallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Laservuori Oy, insinöritoimisto, tj
Wintertestcenter Service Oy, autotestaus, johtaja

Merkittävä varallisuus
Laservuori Oy, osakkeet 100%

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Nimi
Lea Solehmainen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanhallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
-

Merkittävä varallisuus
-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Työnantaja Eksote
Savitaipaleen Urheilijat ry johtokunnan jäsenNimi
Jarmo Karhula

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanhallituksen varajäsen, Antti Matikka säätiön hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Ei ole

Merkittävä varallisuus
Osuus Karhula Tauno kp:ssä tila Koinsilmä 739-412-1-158
Kesämökki Koinsiipi 739-412-1-157

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Lappeenrannan Helluntaiseurakunnan vanhimmiston (= hallitus) puheenjohtaja
Vaimo Tuula Karhula on EKSOTE:n terveyspalvelujohtajaNimi
Susanna Kokkola

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanhallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Ei ole.

Merkittävä varallisuus
Ei ole.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Ei ole.Nimi
Seppo Myyrä

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Valtuutettu, KH:n varajäsen, Sivistysltk jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Ei

Merkittävä varallisuus
Ei

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
EiNimi
Heli Enberg

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Teknisen lautakunnana jäsen, varavaltuutettu, tark.lautakunnan varajäsen, vanhus-ja vammaisneuvoston jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)


Merkittävä varallisuus


Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Nimi
Anne Hömppi-Keränen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanvaltuutettu

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)


Merkittävä varallisuus
omakotitalon ja kesämökin puolikasomistus, metsäpalsta

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Nimi
Heikki Pylkkö

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Teknisen lautakunnan jäsen, kunnanvaltuuston jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Cloveland Oy, asumisratkaisuiden kehittäminen, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
Night Train Oy, terveysteknologia, teknologiajohtaja

Merkittävä varallisuus
Cloveland Oy, 100%:n omistusosuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Nimi
Teemu Virtanen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Teknisenlautakunnan varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Saimaan palju ja lautta OY, yrittäjä 100% 2848931-1
Saimaan palju ja aktiviteetti tmi, yrittäjä 100% 2618390-9
GreenSchool Saimaa OT, yrittäjä 30% 3229496-3
Original events OY, yrittäjä 1/3 3109547-9

Merkittävä varallisuus


Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Savitaipaleen Yrittäjät ry, Puheen johtajaNimi
Maija Saimalahti

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Varavaltuutettu, tarkastuslautakunnan jäsen, teknisenlautakunnan varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Ei ole

Merkittävä varallisuus
Ei ole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Taipaleen seurakunnan kirkkovaltuutettu
SPR:n Savitaipaleen osaston hallituksen jäsen
Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n hallituksen jäsenNimi
Ulla Jokela

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
varajäsen tekninen lautakunta

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
-

Merkittävä varallisuus
-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
-Nimi
Jouko Saramies

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Valtuuston 1.varapuheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Sacrates toiminimi. Toimitusjohtaja. Konsultointi. Y2145144-1

Merkittävä varallisuus
Ei merkittävää varallisuutta. Kunnan aluella omakotitalon omistus puoleksi.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Saimaan syöpäyhdistyksen hallituksen jäsenNimi
Tero Kekki

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Barona Itä-Suomi Oy (osa Bravedo konsernia), henkilöstöpalvelualan palvelut, Asiakkuuspäällikkö (tulosyksikön päällikkö) ja työsuojeluvaltuutettu.

Merkittävä varallisuus
Ei merkittävää varallisuutta

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Nuorempi sammutusmies, Etelä-Karjalan PelastuslaitosNimi
Johanna Mäkelä

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
-

Merkittävä varallisuus
-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
-Nimi
Vesa Jäkälä

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Keskusvaalilautakunnan pj

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Ei

Merkittävä varallisuus
Maa-ja metsätila Välijoella .

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Nimi
Kaarina Lindqvist

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Ei ole.

Merkittävä varallisuus
Ei ole.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Ei ole.Nimi
Kari Rikkilä

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Valtuutettu,Tarkastuslautakunnan varapj.

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Ei ole

Merkittävä varallisuus
Ei ole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiön valtuuskunnan 1 varapj.,Paperiliiton hallituksen jäsen,UPM Sellutehtaiden eläkesäätiön hallituksen jäsen, LAP:n hallituksen jäsenNimi
Nina Pakarinen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
sivistystoimenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Ei

Merkittävä varallisuus
Ei

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Ei